Những chuyến đi từ thiện của Prime tháng 10/2016

756

Hướng theo Tầm nhìn của Tập đoàn năm 2016, Prime không chỉ nỗ lực cải tiến chất lượng sản phẩm và dịch vụ mà còn luôn quan tâm tới lợi ích cộng đồng và xã hội. Những ngày đầu tháng 10, trời bắt đầu chuyển sang thu, những cơn gió nhẹ nhẹ gợi tả biết bao cảm xúc. Nhưng với những trẻ em vùng núi Cao