Chương trình “Hội ngộ và chia sẻ” 2016

771

Là một trong những chương trình được PRIME tổ chức nhằm kết nối và tri ân mạng lưới phân phối PRIME trên toàn quốc, chương trình “Cùng PRIME phát triển” ngày càng được mở rộng và đến với nhiều khu vực phân phối sản phẩm PRIME trên toàn quốc. Trong mỗi chương trình “Cùng PRIME phát triển”, PRIME