Chương trình Đào tạo “Người bán hàng Quốc tế” cho hệ thống phân phối tại Quảng Ngãi

914

Hiểu được tầm quan trọng của việc hiểu rõ về sản phẩm và kỹ năng bán hàng đối với sự thành công của những người làm kinh doanh, Prime Group liên tục tổ chức các chương trình đào tạo “Người bán hàng quốc tế– World class sales”  nhằm nâng cao kỹ năng bán hàng cho mạng lưới kinh doanh của các Nhà phân